Φύλλα Μαθηματικής Παιδείας


 

ISSN 2241-3367

Εκδίδεται στην Αθήνα.

Διανέμεται & αναπαράγεται ελεύθερα.

Δικτυακός Τόπος: http://www.ekthetis.gr

e-mail  info@ekthetis.gr

Στοιχειοθετείται με το LaTeX

Eπιμέλεια: Ν.Σ. Μαυρογιάννης